Penser Access: SBB i Norden - Stark NAV-tillväxt ger höjt motiverat värde

Report this content

Hyresintäkterna för första kvartalet uppgick till 429 mkr och driftsöverskottet till 240 mkr. Driftsöverskottet var något lägre än våra och marknadens förväntningar och förvaltningsresultatet uppgick till 106 mkr, vilket också var lägre än väntat. I förvaltningsresultatet ingick dock kostnader på 25 mkr i avgifter för att lösa lån i förtid. Under kvartalet har fokus legat på refinansiering, med emission av D-aktier till ett värde av 885 mkr, en ny hybridobligationsemission om EUR 300m samt försäljningen av DNBs huvudkontor i Oslo, varmed bolaget nu uppnått sitt mål om en Investment Grade-rating. Då vi bedömer att finansieringskostnaderna kommer sjunka med minst 100 mkr samt att man börjat investera likviden ifrån DNB-försäljningen i mer högavkastade fastigheter, likt den portfölj man nu förvärvat i Finland, väljer vi att höja vårt motiverade värde på SBB till 12,8-13,8 kr. Potentialen förblir därmed medelhög och risken låg.

Läs den fullständiga analysen: 

https://epaccess.penser.se/analys/sbb-i-norden-stark-nav-tillvaxt-ger-hojt-motiverat-varde/ 

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera