Penser Access: SBB i Norden - Ett högintensivt kvartal

SBB fortsätter att växa, hyresintäkterna för H1 2018 uppgick till SEKm 800, en kraftig ökning från samma period förra året då hyresintäkterna uppgick till SEKm 584,5. De ökade hyresintäkterna går främst att härleda till fortsatta förvärv. Under kvartalet har man framför allt strävat efter att upprätta fler och billigare finansieringskällor. Dessa har sedan används för att refinansiera äldre lån som löpt med en hög ränta. I maj upprättades ett certifikatsprogram med ett rambelopp om SEKm 2 000. Detta arbete har lätt till att man sänkt sina finansieringskostnader med 37 bps. Sammanfattningsvis ser vi fortfarande SBB som ett av de attraktivaste fastighetsbolagen på marknaden då man handlas till en rabatt mot sitt EPRA-NAV, ett NAV vi tror man kontinuerligt kommer att utveckla genom renovering av bostadsbeståndet samt kontinuerligt fastighetsutveckling i byggrättsportföljen. Detta gör att vi ser medelhög potential i aktien till en låg risk. 

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/ett-hogintensivt-kvartal/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera