Penser Access: SBB i Norden - Visar stabilitet och beslutsamhet i Covid-tider

Report this content

Hyresintäkterna i Q2 uppgick till 1 323 mkr och driftsnettot till 922 mkr, siffrorna var något över våra estimat. FFO uppgick till 605 mkr, något lägre än vårt estimat om 646 mkr. FFO tyngs av EO-poster om 77 mkr relaterat till refinansiering. EPRA-NAV uppgick till 19,9 kr. I kvartalet har planen om att sälja fastigheter till ett värde av 11 mdkr slutförts. Med anledning av förvärvet av förskolefastigheter till ett värde av 4250 MNOK med hyresintäkter om 251 MNOK justerar vi upp våra estimat för hyresintäkter med ca 8% för 2021 och 2022. De nya målen gör att vi justerar upp vårt motiverade värde i SBB till 38-40 kr från 34-36 kr.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sbb_20200715.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera