S&P Global placerar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB på Credit Watch Negative

Report this content

Kreditvärderingsinstitutet S&P Global meddelade idag att de placerar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") på Credit Watch Negative med anledning av osäkerhet kring misstankarna avseende bolagets VD och farhågorna att detta leder till sämre genomförandekraft avseende planerade försäljningar och att dessa tar längre tid än S&P förväntat sig. 

S&P betonar att SBB enligt deras förståelse: ”strävar efter att ha en välfungerande bolagsstyrning på plats och att styrelsen fungerar effektivt, med fem oberoende ledamöter (från både ledning och aktieägare) av totalt sju. I det här skedet förutser vi inte någon väsentlig verksamhetsstörning på kort sikt med tanke på den underliggande verksamhetens motståndskraftiga karaktär".

S&P påpekar att en negativ ratingåtgärd kan vidtas om de bedömer att skuld/(skuld-plus-eget kapital) skulle förbli över 60 procent under en längre period. För en ratinghöjning till BBB Flat krävs att bolaget uppnår justerad skuld/(justerad skuld +justerad equity) under 55 procent under perioden 12-18 månader som tidigare kommunicerats av S&P.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 10:05 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera