Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) och Aleris bygger äldrebostäder i Norrköping

Effnetplattformen(publ) dotterbolag som är under namnändring till: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Aleris Omsorg AB (Aleris) har tecknat en avsiktsförklaring om att bygga ca 60 äldreboendelägenheter samt 40 lägenheter i trygghetsboende i fastigheten Järven 4 i Norrköping. Inflyttning är beräknad till 2020. Avtalet löper på 15 år med möjlighet till förlängning.

SBB förvärvade fastigheten Järven 4 under 2016. Fastigheten inrymmer idag industrilokaler som ska konverteras till ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA. Parterna avser att teckna ett 15-årigt hyresavtal senast 31 januari 2018. Tidplanen är beroende av beslut kopplade till utbyggnaden av Ostlänken.

"Vi är glada över möjligheten att utveckla kommunikationsnära äldrebostäder tillsammans med Aleris. Genom att förädla en industrilokal till äldrebostäder bidrar vi starkt till utvecklingen av centrala Norrköping och samhällsutvecklingen, säger Krister Karlsson, vVD Samhällsbyggnadsbolaget."

"Vi ser fram emot att få bygga ett trygghetsboende och ett äldreboende - Aleris Plaza i Norrköping. Sedan tidigare driver vi Norrköpings Kognitiva Center. Nu får vi möjlighet att även erbjuda ett äldreboende och trygghetsboende i en av stadens fina byggnader. Här kommer vi att erbjuda trygga boenden, där vi finns när de äldre behöver oss, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef äldreboende på Aleris Omsorg."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, vVD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070-352 56 65, krister@sbbnorden.se

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris Sverige, 0706-827123, henrik.kennedy@aleris.se

Om Effnetplattformen AB (publ)

Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget.


www.effnetplattformen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är glada över möjligheten att utveckla kommunikationsnära äldrebostäder tillsammans med Aleris. Genom att förädla en industrilokal till äldrebostäder bidrar vi starkt till utvecklingen av centrala Norrköping och samhällsutvecklingen, säger Krister Karlsson, vVD Samhällsbyggnadsbolaget.
Krister Karlsson, vVD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
Vi ser fram emot att få bygga ett trygghetsboende och ett äldreboende - Aleris Plaza i Norrköping. Sedan tidigare driver vi Norrköpings Kognitiva Center. Nu får vi möjlighet att även erbjuda ett äldreboende och trygghetsboende i en av stadens fina byggnader. Här kommer vi att erbjuda trygga boenden, där vi finns när de äldre behöver oss, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef äldreboende på Aleris Omsorg.
Kristin Ahne, affärsområdeschef äldreboende på Aleris Omsorg.