Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar bestånd av bostadsfastigheter till Kuststaden

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) säljer 545 hyreslägenheter i södra Sverige till Kuststaden. Överenskommet fastighetsvärde överstiger den senaste externvärderingen.

Fastigheterna som ingår i affären med Kuststaden omfattar totalt 38 900 kvm hyresbostäder och säljs till ett överenskommet fastighetsvärde om 469,5 mkr. Lägenheterna är belägna i tre svenska kommuner: Västervik, Nybro och Vaggeryd.

”Affären visar än en gång att svenska hyresrätter är mycket likvida och säkra tillgångar. Det känns dessutom helt rätt att sälja till teamet på Kuststaden som har en stark lokal förankring och som kan fortsätta utveckla och förädla fastigheterna", kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

SBBs rådgivare i affären med Kuststaden har varit Tango.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera