Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB bygger ut infrastruktur för elbilsladdning – beräknar upp till 40 000 laddpunkter

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har nu påbörjat etablering och utbyggnad av nätverk och infrastruktur för elbilsladdning. Som en del av SBB:s hållbarhetsvision 2030 kommer inom de närmsta åren 30 000-40 000 laddpunkter byggas i hela Sverige. Som Europas ledande aktör inom social infrastruktur har SBB stora möjligheter att investera i teknikutveckling och hållbara lösningar som bidrar till kärnverksamheten och ett hållbart samhälle.

Intresset för elbilar ökar, trender visar på en stark tillväxt de närmaste tio åren. För att möta efterfrågan måste fler laddstolpar bli en naturlig del av infrastrukturen. I dag sker laddning av elbilar till 80-90 procent hemma eller på arbetsplatsen. SBB utvärderar nu ett antal olika partners på flera orter i Sverige för att sedan påbörja utbyggnationen av laddstolpar vid ett 20-tal fastigheter under sommaren. Totalt kommer SBB bygga 30 000-40 000 laddpunkter under kommande år som ger en minskning om ca 70 000 ton Co2 per år.

”Vi märker en ökad efterfrågan från våra hyresgäster att det ska finnas laddstolpar i nära anslutning till deras bostad eller deras verksamhetslokaler. Detta är en naturlig satsning för oss då det dels möter våra hyresgästers behov, dels bidrar till en hållbarare samhälle där vi går ifrån fossila bränslen. Detta i kombination med vårt övriga hållbarhetsarbete i vårt fastighetsbestånd gör att vi närmar oss vårt mål att vara klimatpositiva till år 2030,” säger Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB .

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, marika.dimming@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar