Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB byggstartar 161 klimatsmarta lägenheter i Skellefteå

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) byggstartar 161 lägenheter i Västra Erikslid i Skellefteå. Med innovativ teknik kommer husen att ha en energianvändning som är hälften av vad Boverkets byggregler föreskriver.

Husen byggs med trästomme i fabrik och kommer till byggarbetsplatsen för montage till färdiga hus. Genom att industrialisera byggprocessen förkortas byggtiden och blir mer resurseffektiv och därmed mer hållbar. Inflyttning äger rum i slutet av 2022. Husen kommer att byggas med lägenheter i storlekarna 1 -3 r o k. Totalentreprenör är Lindbäcks Bygg i Piteå.

Genom innovativ teknik kommer husen att ha en låg energianvändning. Värmeenergi tas tillvara i spillvatten samtidigt som solceller installeras på taken resulterar i att hela projektet kommer att vara hållbart för miljön.

”Vi är glada att kunna lägga till 161 nya bostäder i vår resa att bygga 1 500 lägenheter i Skellefteå. Det goda samarbetet med kommunens tjänstemän och en effektiviserad byggprocess har gjort att vi på rekordkort tid kan leverera klimatsmarta bostäder i Skellefteå,” säger Erik Hävermark, chef projektutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”I Skellefteå är hållbarhet en tydligt uttalad ledstjärna. Vi behöver inte bara bygga bostäder, vi behöver bygga hållbara bostäder för framtida generationer. De innovativa husen på Västra Erikslid stämmer bra in i vår strävan mot hållbarhet,” säger Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Hävermark, chef projektutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, erik.havermark@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar