Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förlänger räntebindningen på sina lån

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") har förlängt räntebindningen på sin upplåning genom köp av swapar motsvarande 4,5 miljarder kronor med löptider mellan 4 år och 7 år. Snittlöptiden är 5,4 år. Detta tillsammans med tidigare säkrade lån betyder att ca 85% av SBB:s lån idag är säkrade med en snittlöptid på ca 5 år.

”Man kan idag närmast likna SBB med en kommunobligation tack vare att mer än 90 procent av våra intäkter kommer direkt eller indirekt från stat eller kommun samt svenska reglerade hyresrätter. SBB:s samhällsfastigheter kännetecknas av långa kontrakt och vi har under senaste åren tecknat både 50-årskontrakt och 25-års kontrakt med olika kommuner. I och med denna satsning på att säkra räntan på nuvarande låga nivåer har vi säkerställt förutsägbarheten i vår upplåning och ökar ytterligare likheten med en kommunobligation", säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera