Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 1 560 lägenheter samt säljer 50 000 kvm byggrätter i Nyköping till JV med Amasten

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") förvärvar totalt 1560 lägenheter, varav 670 i Växjö och 426 i Ronneby. Den totala uthyrbara ytan omfattar 114 750 kvm fördelade på 41 fastigheter i Växjö, Ronneby, Helsingborg, Olofström, Karlshamn, Osby och Åstorp. De totala hyresintäkterna är 116,3 mkr och driftnetto är ca 66,5 mkr. Affären finansieras med eget kapital.

SBB och Amasten bildar också ett JV som ska bygga bostäder i Nyköping. SBB säljer ca 50 000 kvm BTA byggrätt till JV-et med ett pris om 3 000 kronor per kvm BTA.

"Vi är särskilt glada att fått en stark position i Växjö och Blekinge där vi är på väg att bli det största bostadsbolaget. Med dessa förvärv blir vi det största oberoende noterade bostadsbolaget, vilket med vår starka position som Nordens ledande aktör inom samhällsfastigheter skapar fortsatt bra möjligheter till värdeskapande och substansvärdetillväxt. Vi ser fram emot vårt samarbete med Amasten att satsa på nybyggnation i Nyköping som en stark del av den växande Stockholmsregionen," säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”SBB är en långsiktig fastighetsägare i en stark expansiv fas. Vi koncentrerar oss nu på Mälardalen, starka norrländska kuststäder och nyproduktion av Riki-lägenheter,” säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB.

Tillträdet sker preliminärt den 15 december 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera