Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar hyreslägenheter av allmännyttan i Falun

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) utökar sitt bestånd i Falun genom förvärv av 158 hyreslägenheter av det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden AB.

Bostäderna som ligger i lugna områden nära både service och allmänna kommunikationer är särskilt populära bland barnfamiljer. Totalt omfattar köpet cirka 9 800 kvadratmeter uthyrbar yta med en hyresintäkt om cirka 9,2 MSEK. Driftnettot uppgår till cirka 4,9 miljoner kronor.

Affären ligger i linje med SBBs affärsidé att äga och förvalta hyresbostäder och samhällsfastigheter i Nordiska tillväxtorter. Ett större innehav i Falun är en logisk komplettering av SBBs fastighetsbestånd då det ger stora skalfördelar med egen förvaltning.

Fastigheterna förvärvas är Lilla Näs 3:41, 3:42 och 3:43 i Hosjö, samt Korsnäs 2:13, 2:26, 7:1 och 8:1 i Korsnäs ur Kopparstadens befintliga fastighetsbestånd.

Tillträdet sker 1 juni.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera