Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har emitterat sin första sociala icke säkerställda euro Schuldschein-finansiering

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har framgångsrikt emitterat sin första icke säkerställda euro Schuldschein-finansiering (“SSD”) som har placerats hos globala ränteinvesterare. Den sociala SSD-finansieringen har emitterats i två trancher med rörlig ränta med en löptid på tre år respektive fem år. Den nya SSD-finansieringen prissattes med en treårsränta på Euribor plus 145 räntepunkter respektive femårsränta Euribor plus 170 räntepunkter.

Denna transaktion markerar ytterligare ett steg i SBB:s fokus att diversifiera investerarbasen och visar på en stark kontinuerlig tillgång till de globala kapitalmarknaderna.

Hela emissionen används för att finansiera sociala tillgångar i enlighet med SBB:s ramverk för hållbar finansiering.

SEB agerade som ensam huvudarrangör för transaktionen.

"Vi är mycket nöjda med de uppnådda villkoren. En bred och långsiktig investerarbas står i centrum för SBB:s finansieringsstrategi och med denna nya transaktion välkomnar SBB ytterligare globala ränteinvesterare till sin kredit. Det sociala formatet stöder också ytterligare SBB:s resa mot att bli en ledande aktör inom social infrastruktur i Europa", säger Ilija Batljan, Grundare och VD av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar