Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer om EUR 50m samt icke säkerställda gröna obligationer om 500 mkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer om EUR 50m under dess utestående obligation med kupongränta om 1,75% och med förfallodag i januari 2025 (ISIN XS1993969515). Den initiala obligationen om EUR 500m emitterades i Maj 2019 under SBB’s EMTN-program. Volymen om EUR 50m har emitterats genom två transaktioner, den senare emitterades med en räntekostnad motsvarande 1,48%. Investerarna består av stora svenska och internationella institutioner och emissionslikviden kommer användas för generella verksamhetsändamål.

SBB har därutöver emitterat 500 mkr icke säkerställda gröna obligationer under dess EMTN-program. Obligationerna har en löptid på tre år och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 1,20%. Emissionslikviden kommer användas i enlighet med SBB’s ramverk för gröna obligationer daterat juni 2018.

Nordea agerade Sole Bookrunner i transaktionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera