Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har ingått avtal om försäljning av 36 fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om drygt 570 mkr

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått bindande avtal om försäljning av 36 fastigheter belägna i Hörby, Mark, Osby, Höör, Mullsjö, Gislaved, Gnesta, Mölndal, Enköping, Mörbylånga, Täby, Lilla Edet, Ale, Vallentuna och Lerum till ett överenskommet fastighetsvärde om 570 mkr vilket överstiger senaste externvärderingen och anskaffningskostnad med cirka 10 procent. Frånträde kommer att ske under det fjärde kvartalet 2021.

”Vi renodlar portföljen och satsar på Stockholm, samtidigt som försäljningen på nytt visar att SBB:s fastigheter är mycket attraktiva och likvida,” kommenterar Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, oscar@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar