Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB höjer prognosen för resultat per stamaktie A och B för helåret 2021 till 13,70-14,20 kr

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) höjer prognosen för resultat per stamaktie A och B för helåret 2021 till 13,70-14,20 kronor. Tidigare prognos, som publicerades i samband med delårsrapporten för januari-september 2021, uppgick till 9,80 kronor per stamaktie A och B. Den uppdaterade prognosen bygger på preliminära resultatförbättringar inom framför allt SBB:s tre value-add-strategier.

SBB:s bokslutskommuniké för 2021 kommer att publiceras den 23 februari 2022 klockan 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 januari 2022 kl. 21:35 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar