Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Alive tar ansvar för ett hållbart boende med 30 procent lägre hyror

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) och konceptbolaget Alive Bostad AB (”Alive”) bygger 162 bostäder riktade till unga vuxna. SBB kommer att vara den långsiktiga ägaren av bostäderna. Genom Alive-konceptet kommer hyran att bli ca 30 procent lägre.

Alive erbjuder kvalitetslägenheter med hög standard till unga vuxna i åldrarna 18-35 år. Inledningsvis byggs 162 hyresrätter i Uppsala och Rosendal. I dessa lägenheter är hyrorna 30 procent lägre jämfört med övrig nyproduktion. Inflyttning beräknas till december 2022.

Genom social-, miljö- och klimatmässig långsiktighet med ekonomisk trygghet för unga hyresgäster skapas ett hållbart boende. Alive-konceptet går i täten och skapar förutsättningar för unga vuxna att få en egen bostad och därmed komma in på bostadsmarknaden.

”SBB är norra Europas största fastighetsutvecklare och vi är glada att kunna ta ansvar och gå i täten för ett mer ekonomiskt hållbart boende”, säger Erik Hävermark, chef projektutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Alla hus byggs i trä i enlighet SBB:s Vision 2030 att minst hälften av all nyproduktion ska ske i trä. Alive bidrar till en hållbar livsstil där hyresgästerna vill ta ansvar att sänka sin klimatpåverkan. Konceptet avser att driva nya innovationer för att minska CO2 och energiåtgång, bl a via samverkan med Uppsala University Sustainability Initiatives. Samarbetet syftar till innovation inom hållbarhet och att utveckla samverkan mellan näringsliv, universitet och kommun.

Partners i projektet är Lindbäcks bygg, Tengbom arkitekter och Uppsala universitet.

”Vi behöver hitta alternativa affärsmodeller som erbjuder lägre boendekostnader och färre risker för de unga. Ett boende som även möjliggör ett aktivt sparande för en tryggare framtid. Vi har skapat Alive just med tanke på de behoven”, säger Fredrik Wallman, grundare och vd på Alive bostad.

Idag saknar över 500 000 unga en långsiktig och stabil bostad (Hyresgästföreningen 2019) i Sverige. Sex av tio unga i Stockholmsregionen har inte råd att bo i nyproducerade hyresrätter.

Alives unika bo-koncept innebär att unga kan förverkliga sina bostadsdrömmar om ett eget långsiktigt boende med väsentligt lägre risk, utan hög belåning och helt utan kontantinsats. Alive Bostad AB är ett nystartat konceptbolag. Grundare och vd är Fredrik Wallman. Bolaget har som affärsidé att skapa positiva och långsiktiga förändringar på den svenska boendemarknaden. Alive Bostad AB arbetar strategiskt med skalbarhet och mätbarhet i fokus. Alive hyresrättskoncept lanseras nu tillsammans med SBB över hela Sverige. För mer information, se www.alivebostad.se. Kontakta gärna Alive på info@alivebostad.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Hävermark, chef projektutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, erik.havermark@sbbnorden.se

Fredrik Wallman, verkställande direktör, Alive Bostad AB, 0708 133205

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar