Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående SEK-obligationer och avser att emittera nya SEK-obligationer

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”SBB”), med rating BBB- (stable) av S&P och BBB- (stable) av Fitch, erbjuder innehavare av Bolagets utestående nedan listade obligationer (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag till det pris som anges nedan (”Återköpserbjudandet”). Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 10 oktober 2019.

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Emitterat belopp/ Utestående belopp / Minimum Nominellt belopp / Pris

2018/2021 Sr Unsec FRN / SE0010414581 / SEK 750m / SEK 583m / SEK 1m / 103.806 %

2018/2021 Sr Unsec FRN / SE0010985713 / SEK 474m / SEK 354m / SEK 2m / 104.453 %

2018/2022 Sr Unsec FRN / SE0011725514 / SEK 1,000m / SEK 420m / SEK 2m / 105.867 %

Återköpsdokumentet finns under följande länk: sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.

I samband med Återköpserbjudandet avser Bolaget ge ut nya sjuåriga icke-säkerställda obligationer denominerade i SEK (de ”Nya Obligationerna”) med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 14 oktober 2019 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 18 oktober 2019. Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna. 

Bolaget har lämnat i uppdrag till Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”), Nordea Bank Abp (”Nordea”), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) att agera arrangörer och bookrunners i samband med en emission av de Nya Obligationerna. Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank agerar Dealer Managers och Tender Agents för Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Dealer Managers and Tender Agents:

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: +46 (0)8- 23 56 23, dcm_admin@danskebank.se  

Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ): +46 (0)8-506 230 82, GOBondSupport@seb.se

Swedbank AB (publ): +46 (0)8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, CEO and Founder, ilija@sbbnorden.se
Rosel Ragnarsson, Head of Finance, lotta@sbbnorden.se 


Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019 kl. 16:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar