Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB överväger emission av en hybridobligation i euro

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”), ett ledande fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter och hyresrätter med officiella kreditbetyg från S&P och Fitch har anlitat Citi, Danske Bank, Deutsche Bank och Nordea för att utreda förutsättningarna för en hybridobligation i euro. Bolaget kommer med start den 9:e april att träffa europeiska investerare. En kapitalmarknadstransaktion om EUR 300m kan följa givet rådande marknadsförutsättningar. Hybridobligationen kommer att ha en löptid till första återköpstillfället om drygt fem år.

Emissionslikviden från den tilltänkta hybridobligationen kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål men företrädelsevis till att betala av på befintlig säkerställd skuld.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2019 kl. 10:14 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera