Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning för 2017

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) publicerar idag sin årsredovisning för 2017.

Årsredovisningen finns nu att ladda ned från SBB:s webbplats, www.sbbnorden.se, samt i bifogad fil.

Tryckta versioner beräknas vara tillgängliga 16 april och går att beställa via SBB:s webbplats. 

Årsredovisningen på engelska planeras att läggas ut på webbplatsen 19 april, följt av den tryckta engelska versionen 4 maj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 klockan 12:05 (CET).

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar