Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB rekryterar Mats Silow som ny chef för fastighetsutveckling Stockholm

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") rekryterar Mats Silow som chef för fastighetsutveckling i Stockholm och kommer närmast från en befattning som fastighetsutvecklingschef på Rikshem. Mats har tidigare arbetat med fastighetsutveckling, värdering, transaktion inom Sveaskog, Vattenfall och Värmdö kommun.

”SBB arbetar aktivt och offensivt med fastighetsutveckling i hela landet. I Stockholmsregionen har SBB en stor byggrättsportfölj där Mats erfarenhet kommer att bidra starkt till fortsatt en god utveckling och tillväxt inom regionen," säger Krister Karlsson, vice VD och fastighetsutvecklingschef, SBB.

”Jag ser fram emot att vara med och driva SBBs fastighetsutveckling i Stockholmsregionen. Det är en attraktiv byggrättsportfölj som bolaget har arbetat upp på kort tid," säger Mats Silow.

Mats börjar på SBB den 1 januari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, vVD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070-352 56 65, krister@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera