Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fem fastigheter med överenskommet fastighetsvärde om 835 mkr

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") säljer i fem transaktioner till fem olika köpare fem kontorsfastigheter. Detta som resultat av den nya försäljningsstrategin där den tidigare portföljen som skulle sålts till Nyfosa delas upp och säljs fastighet för fastighet, med effekten att SBB kan åstadkomma högre försäljningspriser. Det totala överenskomna fastighetsvärdet på 835 mkr överstiger värderingen i Q1 2020 med 6 procent, samt överstiger Hemfosas värdering från Q3 2019 med 17 procent. Under vissa förutsättningar kan SBB erhålla ytterligare 15 mkr i uppskjuten köpeskilling. Därmed har SBB hittills sålt för 4,22 mdr sedan 23 december 2019.

“Vi upplever hög efterfrågan på våra kassaflödesfastigheter. SBBs transaktionsteam för många dialoger kring enskilda fastigheter från Hemfosaportföljen, och vi känner oss trygga att fortsätta leverera försäljningar med ambitionen att uppnå en BBB+ rating inom den kommande 12-månadersperioden”, säger Ilija Batljan, vd och grundare för SBB.

r ytterligare information, vänligen kontakta:
Adrian Westman, Head of Investor Relations
ir@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2020 kl. 15:15 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.
 

Prenumerera