Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB satsar på 100 procent förnyelsebar el

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") har inlett ett samarbete med Skellefteå Kraft om att leverera 100 procent ursprungsmärkt förnyelsebar el till alla SBB:s svenska fastigheter. När SBB:s totala förbrukning i Sverige på cirka 60 GWh har ställts om till 100 procent förnyelsebar el innebär det att SBB:s koldioxidutsläpp blir ca 15 000 ton lägre per år än om man använde energin enligt den så kallade nordiska residualmixen, motsvarande ett CO2-utsläpp om ca 250,76 g/Kwh. Kärnbränsleavfallsbesparingen uppgår till nästan 70 kilo.

”Som medlem i Allmännyttan och Nordens ledande aktör när det gäller samhällsfastigheter visar SBB ledarskap på resan mot ett fossilfritt samhälle. Att använda 100 procent förnyelsebar el kommer att gynna våra aktieägare och vår roll som en långsiktig partner till Nordens offentliga sektor. SBB är som en grön kommunobligation, 100 procent förnyelsebar el och mer än 90 procent av våra intäkter kommer direkt eller indirekt från stat eller kommun samt svenska reglerade hyresrätter," säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera