Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB skapar intern förvaltningsorganisation, förvärvar förvaltningsbolaget Hestia Sambygg

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) satsar på egen förvaltning genom att ta över förvaltningsorganisationen och köpa samtliga aktier i Hestia Sambygg AB från nuvarande ägare.

SBBs förvaltning har sedan bolagets grundande bedrivits inom bolaget Hestia Sambygg AB, vilket grundades och ägdes gemensamt av Ilija Batljan Invest AB och Investmentaktiebolaget Kybele.

Förvärvet sker genom att SBB förvärvar 49% av aktierna i Hestia Sambygg AB från Ilija Batljan Invest AB för 1 krona samt 51 % av aktierna i Hestia Sambygg AB från Kybele för 20 mkr plus kontrakterad ersättning för ekonomisk förvaltning inkluderande andra kvartalet 2018.

”SBB har efter snabb tillväxt etablerat en stark position, med fokus på konsolidering. Vi tar nu över en väl fungerande förvaltningsorganisation och bygger därmed upp denna kompetens och funktion internt i bolaget. Tillsammans med viktiga rekryteringar av Lars Thagesson och Jonny Göthberg bidrar detta till att bygga Nordens största aktör med fokus på samhällsfastigheter,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Jonny Göthberg ersätter Stefan Björkqvist i rollen som förvaltningschef i samband med att förvaltningsorganisationen blir en del av SBBs interna organisation. Peter Olausson är bostadschef och Karl-Erik Larsson är chef samhällsfastigheter. Huvudansvarig för förvaltning i koncernledningen är Lars Thagesson, vice VD och COO.

”Hestia tycker att det här är en riktigt bra affär för båda parter och alla anställda. Vi tackar SBB för det fina samarbetet vi haft och önskar lycka till i bolagets fortsatta utveckling,” kommenterar Gunnar Isaksson, VD Hestia Fastighetsförvaltning AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 11.30 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera