Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tecknar avtal om byggnation av samhällsfastighet i Borlänge med 20-åriga kommunala hyresavtal

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) investerar i en samhällsfastighet i Borlänge från Magnolia Bostad omfattande ett särskilt boende för äldre, trygghetsbostäder, lokaler för dagverksamhet, kontor för hemtjänst och en förskola. Fastigheten har fyra 20-åriga hyresavtal med Borlänge kommun med totala hyresintäkter om cirka 16 mkr. Fastigheten väntas vara färdigställd under senare delen av 2022 och bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 335 mkr.

”Fastigheten med 20-åriga kommunala hyresavtal passar mycket bra in i vår portfölj med samhällsfastigheter där cirka 90 procent av hyresintäkterna är finansierade av de nordiska välfärdsstaterna. Kombinationen av äldreboende, förskola, trygghetsboende och hemtjänst, ser vi som en effektiv lösning på de stora kommande behoven av offentlig omsorg. Vi har ett flertal pågående diskussioner om liknande koncept med olika nordiska kommuner,” säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera