Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tecknar nytt och förlänger hyresavtal i södra Sverige

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har förlängt och tecknat två nya hyresavtal med samhällshyresgäster i Lund och Simrishamn.

I fastigheten Solrosen 9 tecknar SBB ett nytt tio-årigt hyresavtal om 3 749 kvm med Simrishamns kommun. I fastigheten har den övergripande förvaltningsledningen samt individ- och familjeomsorg, stöd och utveckling, ledning LSS och Socialpsykiatrin flyttat in. Lokalerna är nyrenoverade med en modern och funktionell planlösning för att optimera samlokaliseringen av dessa verksamheter.

”Att det finns en reception, ett trevligt väntrum och samtalsrum som är anpassade efter besök är oerhört viktigt. Våra verksamheter är till för våra besökare. I den nya gemensamma receptionen kan besökare får svar på frågor, lämna meddelande till sin handläggare, mötas på ett välkomnande sätt och sitta ner i ett väntrum som är anpassat och öppet. Det finns även besöksrum och samtalsrum som är anpassade säkerhetsmässigt för medarbetarna.     
Att få en mer sammanhållen socialtjänst där förvaltningen och förvaltningsledningen sitter samlad ger bättre förutsättningar för systematiskt förbättringsarbete utifrån brukarens/klientens fokus,” säger Jeanette Lindroth, Socialchef på Simrishamns kommun.

I fastigheten, Landsdomaren 7, i Lund har befintlig hyresgäst BMSL (Bilingual Montessori School of Lund) utökat sin verksamhet till totalt 4 996 kvm och förlängt avtalet med tio år. Förskolan kommer flytta in i sina nyrenoverade och energieffektiva lokaler innan skolstart HT 2023.

”Vi är glada och stolta över att hjälpa våra samhällshyresgäster med hyresgästanpassningar i våra fastigheter för att ge dem möjlighet att i sin tur hjälpa hela samhället,” säger Ola Svensson, Regionchef Syd, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Svensson, Regionchef Syd, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ola.svensson@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar