Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB växer i Höganäs med 80 nyproducerade lägenheter

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) bygger 80 lägenheter i området Sjöcrona i Höganäs. Husen byggs i fabrik med massiv trästomme och med halva energianvändningen av kraven i BBR.

SBB fortsätter att växa i Höganäs med nyproduktion av energieffektiva lägenheter i en storlek om 1-3 rum och kök. Genom en effektiv industriell byggmetod byggs husen med massiv trästomme och huvuddelen av husen byggs i fabrik för att monteras på plats. Med denna metod sänker SBB byggkostnaderna och byggtiden med en stor hållbarhetsvinst som resultat.

SBB är en av Sveriges ledande aktörer att bygga i trä. För närvarande är 680 lägenheter i produktion.

”Det är extra roligt att kunna presentera ytterligare ett projekt med trästomme och med en halverad energianvändning, helt i linje med SBB:s Vision 2030 då bolaget ska vara klimatpositivt,” säger Erik Hävermark, chef projektutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Inflyttning sker i maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Hävermark, chef projektutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, erik.havermark@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar