Samhällsbyggnadsbolaget skjuter upp sin kapitalmarknadsdag till 17 juni 2020

Report this content

Med anledning av den pågående smittspridningen av Covid-19 har Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) beslutat att skjuta upp sin kapitalmarknadsdag till den 17 juni 2020. Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas hos Stockholms handelskammare, Brunnsgatan 2 i Stockholm med start klockan 13.30.

För att följa rådande restriktioner avseende deltagarantal vid sammankomster inbjuds endast professionella investerare, analytiker och media att närvara fysiskt under dagen, medan övriga deltagare välkomnas att delta via webbsändning. Om antalet fysiska deltagare överskrider aktuella restriktioner kommer SBB meddela berörda personer detta. Möjlighet att ställa frågor under presentationerna kommer ges både deltagare på plats och via internet. Presentationerna kommer att hållas på engelska.Anmälan till kapitalmarknadsdagen sker till cmd2020@sbbnorden.se. Vänligen ange om deltagande kommer att ske fysiskt eller via webbsändning. För de som anmält sig tidigare kommer ett e-mail med möjlighet att återbekräfta sin anmälan att skickas. Observera att även deltagare via webbsändningen måste anmäla sig på förhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 0400, adrian.westman@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera