SBB ingår exklusiva diskussioner att sälja resterande 51 procent av portföljen inom social infrastruktur för utbildning

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har ingått exklusiva diskussioner, efter att nyligen mottagit en intresseindikation från Brookfield, om att sälja Bolagets resterande 51 procent av SBB EduCo AB (”EduCo”) och återbetalning av det koncerninterna lånet om 14,5 miljarder kronor från EduCo till SBB. Enligt villkoren för den föreslagna transaktionen skulle SBB erhålla en rätt att förvärva aktier i EduCo i framtiden. Parternas avsikt är att ingå aktieöverlåtelseavtal och relaterade avtal under juli 2023. Dessa diskussioner innebär inte en skyldighet att genomföra en transaktion och är föremål för sedvanliga godkännanden, däribland förväntade sedvanliga konkurrensgodkännanden.

Beslutet att ingå exklusiva diskussioner om att sälja EduCo är ett strategiskt viktigt beslut för SBB som möjliggör att skapa ytterligare manöverutrymme i dessa utmanande tider,” säger Leiv Synnes, vd SBB.

Vi har tidigare sagt att vi inom ramarna för den strategiska översynen ska agera noggrant och skyndsamt – och det är precis vad vi gör nu. En försäljning av EduCo skulle innebära att SBB stärker sin likviditet och kan minska sin skuldsättning,” avslutar Leiv Synnes.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.com.

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2023 kl. 00:10 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar