SBB uppdaterar finansiell kalender

Report this content

Med anledning av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):s (”SBB”) pågående budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) uppdaterar SBB sin finansiella kalender. SBB:s delårsrapport för det första kvartalet kommer att publiceras den 5 maj 2021. SBB:s årsstämma flyttas också till detta datum. Genom denna förändring kommer SBB:s och Offentliga Hus rapporter för det första kvartalet att publiceras samma dag.

Ny kalender:

Årsredovisning 2020 och övrigt stämmomaterial: vecka 14 (tidigare vecka 13)

Delårsrapport januari-mars 2021: 5 maj (tidigare 27 april)

Årsstämma 2021: 5 maj (tidigare 27 april)

Delårsrapport januari-juni 2021: 15 juli (oförändrad)

Delårsrapport januari-september 2021: 29 oktober (oförändrad)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marika Dimming, Investor Relations, ir@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar