Analysguiden: Stabiliteten bör premieras

Report this content

Stabiliteten i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (”SBB”) fastighetsbestånd bör bli tydligare framgent. Detta i kontrast till branschkollegor där hyrestillväxten för kommersiella lokaler främst i Stockholm håller på att brytas. SBB:s räntekostnadsnivå bör ha minskat genom återköp av tidigare obligationer.  

Genom försäljning av DNB-fastigheten i centrala Oslo för 4,9 miljarder kronor under kv2/2019 höjdes avkastningsnivån på kvarvarande fastighetsportfölj. Under kv3/2019 har ett större förvärv av 37 samhällsfastigheter för 468 miljoner kronor genomförts. I början av oktober 2019 kom så köpet av samtliga fastigheter i region Syd från Amasten, där SBB också går in som näst största aktieägare. Samtidigt trimmar SBB sina redan låga räntekostnader genom återköp av obligationer. Den genomsnittliga räntan per 30 juni 2019 uppgick till 1,96 procent (48 punkter lägre än året innan).

Givet ett resultat på 2,3 kronor per aktie helåret 2019 (där vi har antagit värde-ökningar på fastigheterna om 406 miljoner kronor under andra halvåret) borde en utdelning om 60 öre/aktie vara möjlig. Det motsvarar cirka 3 procent av nuvarande aktiekurs vilket är attraktivt ur ett investerarperspektiv. Efter en kraftig kursuppgång har aktiekursen passerat vår riktkurs enligt Bas-scenariot, men den kommer troligen att revideras efter kv3-rapporten som lämnas på tisdag 29 oktober. 

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera