Analysguiden: Stor kassa ger möjligheter

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) hade en kassa på drygt 10 miljarder kronor per 30 september 2019. Med denna återinvesterad ligger bolagets intjäningsförmåga 13 procent högre än i kv2/2019. Vi höjer riktkursen i Bas-scenariot till 23,1 kronor (17,3) baserat på en kassaflödesvärdering.

Vd:n och huvudägaren Ilija Batljan startade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) efter att tidigare varit vice vd på Rikshem, som då var ett transaktionsintensivt bolag. SBB:s affärsmodell är mer opportunistisk med bland annat renovering av bostäder som ger högre hyra. Att ta fram byggrätter som sedan säljs samt köp av samhällsfastigheter centralt i regionstäder är andra komponenter.

Fördelen med offentliga hyresgäster är en låg risk för hyresförluster, då hyres-åtagandena ytterst är skattegaranterade. Offentliga hyresgäster sitter ofta kvar längre i sina lokaler och betalar litet mer än privata företag. Vakansrisken är låg då Samhälls­fastigheter utgör en del av samhällets infrastruktur. Den portfölj som SBB har köpt har sju års genom­snittlig återstående löptid på hyreskontrakten.

SBB har nått Investment Grade på sitt obligationslån och värnar om sina finansiella nyckeltal. Bolaget har genomfört nettoförvärv av fastigheter på knappt 5 miljarder kronor under de nio första månaderna 2019, inräknat köpet av fastigheterna i Amasten region Syd i oktober 2019. Nu sätts målet fastighetsvärde på 55 miljarder kronor år 2021 jämfört med dagens 31 miljarder kronor. Det bör bli lätt att nå givet att bolaget hade en kassa på drygt 10 miljarder kronor vid utgången av kv3/2019.SBB:s fastigheter värderas via dagens väsentligt högre aktiekurs till 24 procent premie relativt senaste marknadsvärderingar. Men tillväxten i bolagets intjäningsförmåga leder till en höjd riktkurs i vårt Bas-scenario på 23,1 kronor, jämfört med 17,3 kronor vid förra uppdateringstillfället den 11 juli 2019.

Läs hela analysen på Analysguiden

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.