Analysguiden: Värdeökning på bostäder

Efter att ha lyft sin intjäningsförmåga med nästan 20 procent i kvartal 3/2018, stannade förbättringstakten på under 1 procent i kvartal 4. Däremot lyfte fortsatt stora värdeökningar om 2,7 procent på fastigheterna aktiens substansvärde väsentligt. Aktien värderas nu till 9 procent substanspremie.

Sektorn samhällsfastigheter började etableras i Sverige omkring år 2000. Vd:n och huvudägaren Ilija Batljan startade SBB i Norden efter att tidigare varit vice vd på Rikshem från 2011 till 2016 där han gjorde fastighetstransaktioner i stor skala. SBB:s affärsmodell är mer opportunistisk än Rikshems, med renovering av bostäder som ger högre hyra. Att ta fram byggrätter som sedan säljs samt köp av samhällsfastigheter centralt i fler region-städer är en annan.

Fördelen med offentliga hyresgäster är en låg risk för hyresförluster, då hyres-åtagandena ytterst är skattegaranterade. Offentliga hyresgäster sitter ofta kvar längre i sina lokaler och betalar dessutom litet mer än privata företag. Restvärdes- och vakansrisken är generellt låg då Samhälls­fastigheter utgör en del av samhällets infrastruktur. Den portfölj som SBB i Norden har köpt samman har sju års genom­snittlig återstående löptid på hyreskontrakten.

Efter att ha sänkt sin genomsnittliga räntekostnadsnivå med 44 punkter i kvartal 3/2018, stannade förbättringen i fjärde kvartalet på 5 punkter till 2,44 procent räntekostnad. Vi tror att det finns ytterligare litet potential att få ned räntenivån genom en förnyad lånestruktur. En relativt stor del av den framtida intjäningen ska annars komma från förädling/renovering av bostäder (höjd hyra) samt försäljning av förvärvade byggrätter. Under 2017 och 2018 är det framförallt orealiserade värdeökningar på fastighetsbeståndet som har lyft resultatet.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Prenumerera