Analysguiden: Offentliga hyresgäster ger låg vakansrisk

SBB fortsätter redovisa stark tillväxt över hela linjen. Synergier från förvärvet av Hemfosa fortsätter realiseras när koncernens ränttekostnader minskar. 

Påverken av coronapandemin är lägre för SBB än andra fastighetsbolag då man huvudsakligen har samhällsfastigheter och hyresrätter med reglerad hyra i beståndet. Bolaget fortsatte att renodla och avyttra under kvartalet, och man är nu på god väg att nå BBB+ rating på sina obligationer inom de kommande 12 månaderna.

Stark Q1-rapportering

SBB rapporterade det första kvartalet med Hemfosa inkluderat och förvaltningsresultatet steg hela 295% till 596 mkr. På rullande 12 månader är intjäningen från fastighetsbeståndet nu ca 3 mdkr, vilket motsvarar 3,12 kr per A- och B-aktie. Synergier från förvärvet av Hemfosa fortsätter att realiseras, främst i form av lägre räntekostnader.

Nya finansiella mål påväg

SBB har redan uppfyllt de finansiella mål för 2021 som presenterades i slutet av 2019. Nya mål väntas presenteras under innevarande år.  Vidare är den insiderutredning som inleddes mot SBB:s grundare Ilija Batljan nu nedlagd, vilket formellt friar denne från alla misstankar.

Fortsatt uppsida i aktien

Coronapandemin har påverkat många sektorer i ekonomin och detta märks på den lägre värdering noterade fastighetsbolag har idag jämfört med vid årets början. Vi väljer därför att justera vår riktkurs för SBB i vårt basscenario till 30 kr per aktie (tidigare 35), vilket fortfarande indikerar en betydande uppsida från dagens kurs. I dagsläget ser vi aktien som klart undervärderad relativt den starka intjäningen från fastighetsbeståndet och rekommenderar köp. 

 

Läs analysen här: (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-sbb-offentliga-hyresgaster-ger-lag-vakansrisk)

Prenumerera