SAMI tecknar första utväxlingsavtalet i Afrika

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) har träffat ett avtal om utväxling av upphovsrättslig ersättning med det sydafrikanska systersällskapet SAMPRA – South African Music Rights Organisation. De första utbetalningarna till svenska rättighetshavare förväntas kunna ske under 2018.

Sami tar ytterligare ett steg mot global täckning och är nu en av de första utövarorganisationer som tecknar avtal med sydafrikanska upphovsrättssällskapet SAMPRA. Avtalet undertecknades i september i år och omfattar ersättning för utsändning i radio och offentligt framförande.

– Den afrikanska kontinenten har länge varit en vit fläck på utövarnas rättighetsområde. Det är därför mycket glädjande att utvecklingen på den afrikanska kontinenten kommit igång och att insamlande organisationer börjat etableras, säger Martina Andersson, chef för Internationella Relationer på Sami.

Avtalet omfattar ersättning som samlats in för år 2014 och senare. På motsvarande sätt kommer Sami att betala ut ersättning för inspelningar som spelats i Sverige, för genombetalning till SAMPRA:s anslutna artister och musiker.

– Vi hoppas förstås att avtalet ska resultera i ersättning till våra svenska rättighetshavare. Men det är också politiskt viktigt för SAMPRA att kunna visa på relationer med utländska sällskap. Avtalet visar att vi har förtroende för deras organisation och verksamhet, vilket har betydelse för deras möjligheter att träffa avtal och samla in ersättningar i hemlandet, och för trovärdigheten i relation till de egna myndigheterna.

För mer information kontakta:

Martina Andersson, Internationella relationer, Sami
08-453 34 25, martina.andersson@sami.se

Sami (Svenska artisters och musikers intresseorganisation) bevakar artisters och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Ersättning samlas in i samarbete med Ifpi och pengarna kommer från närmare 42 000 musikanvändare som betalar för att använda musik i sin verksamhet. Sami har över 38 000 anslutna musiker och artister som medverkat på en inspelning, och som får ersättning när deras musik spelats offentligt. www.sami.se

Taggar:

Om oss

Överallt där inspelad musik hörs i det offentliga rummet finns Sami för att samla in artisters och musikers upphovsrättsliga ersättning. Företag, föreningar, kommuner och myndigheter som spelar musik i sina verksamheter betalar till Sami - det gäller allt från restauranger, butiker, gym och hotell till idrottsarenor, sjukhus och större arbetsplatser. Närmare 42 000 musikanvändare i Sverige betalar till Sami för att spela musik offentligt. Även radio- och tv-bolagen betalar när de spelar musik i radio, tv eller via internet. Sami fördelar och betalar ut ersättningen till de artister och musiker som medverkat på inspelningarna, i Sverige eller utomlands. Sami betalar också ut andra ersättningar till artister och musiker, som privatkopieringsersättning, ersättning för vidaresändning, fonogramersättning och internationell ersättning från 45 representationsavtal som omfattar 47 länder. I dag är närmare 38 000 artister och musiker är direktanslutna till Sami.

Citat

Den afrikanska kontinenten har länge varit en vit fläck på utövarområdet och det är därför mycket glädjande att utvecklingen av utövarrättigheter på den afrikanska kontinenten kommit igång och att utövarorganisationer börjat etableras
Martina Andersson, Internationella Relationer, Sami
Som en av de första utövarorganisationer som tecknar avtal med sydafrikanska SAMPRA hoppas vi förstås att avtalet ska resultera i ersättning till våra svenska rättighetshavare. Men det är också politiskt oerhört viktigt för de afrikanska organisationerna att kunna visa på relationer med utländska sällskap
Martina Andersson, Internationella Relationer, Sami