SAMI lanserar teknikplattformen Digfi DSP för säker och laglig musikförsäljning via återförsäljare på internet

SAMI lanserar teknikplattformen Digfi DSP för säker och laglig musikförsäljning via återförsäljare på internet Svenska artisters och musikers intresseorganisation, SAMI, lanserar Digfi DSP, en distributionstjänst för digitala musikmedier. Tjänsten möjliggör försäljning av musik på internet genom att fungera som ett gränssnitt mellan musikbolag och återförsäljare. Tjänsten innebär att Digfi DSP erbjuder musikkonsumenter möjligheten att köpa digitalt distribuerad inspelad musik via återförsäljare på internet. Tjänsten är en teknikplattform som säkerställer lagring och distribution mellan e-handelsplatsen, musikkonsumenten och musikbolaget. Musikkonsumenterna kommer med Digfi DSP att kunna köpa sin musik i digitalt format på återförsäljarnas e-handelsplatser. Bakgrund Den olovliga spridningen av upphovsrättsskyddad musik har blivit ett växande problem internationellt för musikbolag, artister och upphovsmän. Musikbolagens branschorganisation Ifpi har uppgett att den totala försäljningen av musik under de första sex månaderna 2003 sjunkit med drygt 14 procent. De nya konsumtionsmönstren av musik - exempelvis nedladdning via fildelningsnätverk och avlyssning vid datorn eller med mobila bärare - anses vara en starkt bidragande orsak till minskningen. SAMI tog 2002 initiativet till att utveckla Digfi DSP för att kunna erbjuda ett lovligt alternativ till fildelningsnätverken. Teknikplattformen beräknas bli lanserad efter årsskiftet. Hans Lindström, VD för SAMI, är mycket nöjd med modellen. Han menar att det är nödvändigt för musikbranschen att anpassa sin verksamhet till nya konsumtionsmönster. Nu har musikbranschen ett långsiktigt och hållbart alternativ till den olovliga nedladdningen. De flesta är idag medvetna om att nästan all musik finns tillgänglig för olovlig nedladdning via fildelningsnätverk. Den tekniska utvecklingen har också bidragit till att folk förändrat sin musikkonsumtion. Man vill snabbt och enkelt kunna lyssna på musik vid datorn, i bilen eller när man går på stan. Digfi DSP ger musikkonsumenterna vad de efterfrågar och hopp åt våra medlemmar, musiker och artister, att även i framtiden kunna försörja sig på sitt jobb. Om Digfi DSP Digfi DSP fungerar som ett gränssnitt mellan återförsäljare och musikbolag. Med hjälp av teknikplattformen säkerställs musikfilernas lagring, provlyssning, distribution och statistik. Digfi DSP möjliggör att försäljningen av musik även fortsättningsvis sker hos etablerade återsäljare. Relationen mellan skivbutiken och musikkonsumenten bibehålls då köpen sker genom nedladdning av musikfiler från butikernas e-handelsplatser. Per Hägglund, operativ chef för Digfi DSP, berättar att avtalsprocessen är komplex och att ett flertal musikbolag och återförsäljare redan har anslutit sig. Förhandlingar pågår fortfarande med några aktörer i branschen. Avtalsdiskussionerna om distribution av musikbolagens artistrepertoar är omfattande men vi räknar med att tjänsten kommer att vara i drift någon gång under våren 2004. Microsoft finns med i projektet som partner och fungerar som allmän rådgivare i teknikfrågor. Plattformen använder Windows Media Audio som filformat samt DRM-teknologi för att säkerställa upphovsrätten i musikfilerna. Digfi DSP beräknas vara i drift första kvartalet 2004. Artistcitat Lättillgängligheten i detta lockar verkligen, speciellt eftersom det sker under ordnade former där upphovsrättsinnehavarnas rättigheter respekteras, säger Peter Svensson, musikalisk motor i The Cardigans. Det är suveränt att musik kan vara tillgänglig över nätet och att artisten får sin del av kakan, säger Magnus Carlsson från Weeping Willows. SAMI Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, SAMI, är en intresseorganisation för svenska artister och musiker vilken bildades 1963 på initiativ av musikers och artisters fackliga organisationer. SAMI: s uppgift är att tillvarata och främja de utövande artisternas och musikernas rättigheter och ekonomiska intressen inom ramen för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. För mer information: www.digfidsp.com www.sami.se Per Hägglund Operativ chef Digfi DSP 08-545 226 00 070-631 68 61 Robert Scherman Affärsutvecklare Digfi DSP 08-545 226 00 070-887 58 79 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031013BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031013BIT00850/wkr0002.pdf

Dokument & länkar