SAMPO ABP:S DOTTERBANKER I BALTIKUM BLIR DOTTERBOLAG TILL SAMPO BANK ABP

SAMPO ABP BÖRSMEDDELANDE 19.12.2003 KL. 11.00 SAMPO ABP:S DOTTERBANKER I BALTIKUM BLIR DOTTERBOLAG TILL SAMPO BANK ABP Sampo Abp:s dotterbolag AS Sampo Pank (Estland) och UAB Sampo bankas (Litauen) övergår i Sampo Abp:s helägda dotterbolag Sampo Bank Abp:s (Finland) ägo som helägda dotterbolag. Affären måste beträffad av myndigheterna. Myndigheterna i Litauen och Estland har tillställts en ansökan angående affären. Besluten väntas inom de närmaste veckorna. Affären har ingen resultateffekt. Efter aktieaffären har Sampos bankverksamhet i sin helhet koncentrerats under Sampo Bank. Arrangemanget stärker de baltiska ländernas ställning som en del av Sampos bankverksamhet. Affären föranleder inga åtgärder från kundernas sida och inverkar inte på deras depositions- och kreditavtal eller övriga avtal. SAMPO ABP Hannu Vuola kommunikationsdirektör Ytterligare information: direktör Martti Porkka, tfn 010 516 0627 kommunikationsdirektör Hannu Vuola, tfn 010 516 0040 DISTRIBUTION: Helsingfors Börs Centrala massmedier www.sampo.fi ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00330/wkr0002.pdf

Dokument & länkar