Sampo Bank donerar också i år närmare 200 000 euro till skolorna

Sampo Bank donerar också i år närmare 200 000 euro till skolorna Sampo Bank donerar i höst 199 965 euro till grundskolorna och gymnasierna i Finland. Donationsprojektet, som startade i fjol, väckte igen stort intresse runt om i Finland och inom den utsatta tiden sökte cirka 700 skolgrupper Sampo Banks donationer. I år riktades donationerna i synnerhet till projekt och anskaffningar som syftar att öka kännedomen om hembygden. Denna gång var donationsobjekten 70 till antalet, vilket är över tio fler än året innan. Donationsmottagarna valdes även i år av en jury bestående av representanter för Undervisningssektorns Fackorganisation, Finlands Gymnasistförbundet och Sampo. - Temat för donationerna var mer begränsat än tidigare och ansökningarna var, om möjligt, av ännu högre kvalitet än i fjol. I våra skolor i Finland arbetar uppenbarligen många idérika människor, som söker nya sätt att inspirera och engagera sina elever. De ansökningar som skickades in visade än en gång hur mycket skolorna skulle behöva stöd för att kunna göra undervisningsarbetet mångsidigare, berättar Sampos kommunikationsdirektör Hannu Vuola. Av Sampo Banks donationer går en stor del till forskningsredskap för att lära känna sin närmiljö, till utarbetande av publikationer och studiematerial om hembygden samt till olika kurser och projekt. Donationer beviljades bl.a. också för anskaffning av knyppeltillbehör och cyklar, för utvecklande av skolradio och för toleransfostran. Donationerna fördelades jämnt över hela Finland, från Ivalo till Kyrkslätt och från Vasa till Ilomantsi. Enskilda skolor beviljades högst 5 000 euro i donation. Ytterligare information: kommunikationsdirektör Hannu Vuola, Sampo, tfn 010 516 0040 www.sampo.fi/koululahjoitukset ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT00090/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT00090/wkr0002.pdf Appendix

Dokument & länkar