Fortsatt hög tillväxt - starkaste juli och tredje bästa månaden någonsin

Report this content

Samtrygg gör sitt starkaste juli någonsin: Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 319 stycken, vilket också innebär bolagets tredje bästa månad någonsin. Tillväxten på årsbasis uppgick till 34 procent, och det är den 18:e månaden i rad som tillväxttakten på årsbasis överstiger 25 procent.

Samtryggs månadsrapport juli 2019

 

  juli 2019 juli 2018 juni 2019
Antal sålda hyresmånader1 1 319 985 1 204
Antal besökare på hemsidan2 105 838 55 926 83 081
Antal nya bostadssökande3 2 680 2 198 2 172

VDs kommentar

Samtrygg gör sitt starkaste juli någonsin: Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 319 stycken, vilket också innebär bolagets tredje bästa månad någonsin. Tillväxten på årsbasis uppgick till 34 procent, och det är den 18:e månaden i rad som tillväxttakten på årsbasis överstiger 25 procent.

Under månaden har har vi noterat hög trafik och mycket aktivitet i plattformen. Till exempel såg vi den näst starkaste ökningen av nyregistrerade bostadssökande någonsin. Därtill fortsätter antalet besökare på hemsidan att öka i hög takt.

Med en stark avslutning på högsommaren i ryggen ser vi nu fram emot att gå in i en säsongsmässigt stark period av året.

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 319 st, vilket är en ökning med 34 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 10 procent jämfört med föregående månad.
     
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 105 838 st, vilket är en ökning med 89 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 27 procent jämfört med föregående månad.
     
  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 2 680 st, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 23 procent jämfört med föregående månad.

1  Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.

2  Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare på hemsidan under perioden

3  Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2018: ca 118 MSEK, varav 19 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 120 000 st

CAGR för perioden 2013-2018: ca 91 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Dokument & länkar