Fortsatt starkt tillväxt - Samtrygg ökar med 55 procent på årsbasis

Samtrygg fortsätter att ta viktiga kliv i sin tillväxtresa under juni månad. Antalet sålda hyresmånader uppgår till 1 204 stycken, vilket motsvarar en ökning med 55 procent på årsbasis. Det är också den fjärde starkaste månaden i Samtryggs historia. Resultatet känns extra roligt, då juni månad brukar vara svagare säsongsmässigt. 

Samtryggs månadsrapport juni 2019
 

  Juni 2019 Juni 2018 Maj 2019
Antal sålda hyresmånader1 1 204 775 1 427
Antal besökare på hemsidan2 83 081 56 221 90 229
Antal nya bostadssökande3 2 172 1 703 2 238

VDs kommentar

Samtrygg fortsätter att ta viktiga kliv i sin tillväxtresa under juni månad. Antalet sålda hyresmånader uppgår till 1 204 stycken, vilket motsvarar en ökning med 55 procent på årsbasis. Det är också den fjärde starkaste månaden i Samtryggs historia. Resultatet känns extra roligt, då juni månad brukar vara svagare säsongsmässigt.  

De marknadsföringssatsningar som genomförs för tillfället har fortsatt god effekt och är en viktig komponent i att skala upp verksamheten. Tillväxten i plattformen är fortsatt stark och vi ser ett stadigt inflöde av nya användare. Detta syns i att antalet besökare på hemsidan och antalet nya bostadssökande fortsätter att växa kraftigt på årsbasis.

Jag vill avslutningsvis passa på att önska alla våra aktieägare en trevlig sommar. Vi ser fram emot en fartfylld höst, med nya satsningar och goda möjligheter att fortsätta skala upp verksamheten.

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 204, vilket är en ökning med 55 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 16 procent jämfört med föregående månad.
     
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 83 081, vilket är en ökning med 48 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 8 procent jämfört med föregående månad.
     
  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 2 172, vilket är en ökning med 28 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 3 procent jämfört med föregående månad.

1 Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.

2 Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare på hemsidan under perioden

3 Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden.Om Samtrygg


Omsättning 2018: ca 118 MSEK, varav 19 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 120 000 st

CAGR för perioden 2013-2018: ca 91 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar