Näst bästa månaden i Samtrygg historia - ökar med 73 procent på årsbasis

September är en säsongsmässigt stark månad, om än inte lika stark som augusti. Vi gläds därför över att söktrycket och aktiviteten i plattformen fortsätter att visa styrka: Under september månad växer Samtrygg kraftigt på samtliga nyckeltal. Antal sålda hyresmånader är dessutom det näst bästa resultatet i Samtryggs historia och ökar med 73 procent på årsbasis.

september 2018 september 2017 augusti 2018
Antal sålda hyresmånader[1] 990 572 1 248
Antal besökare på hemsidan[2] 66 192 33 917 72 665
Antal nya bostadssökande[3] 2 179 1 419 2 551

VDs kommentar

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 990, vilket är en ökning med 73 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 21 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 66 192, vilket är en ökning med 95 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 9 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 2 179, vilket är en ökning med 54 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 15 procent jämfört med föregående månad.

September är en säsongsmässigt stark månad, om än inte lika stark som augusti. Vi gläds därför över att söktrycket och aktiviteten i plattformen fortsätter att visa styrka: Under september månad växer Samtrygg kraftigt på samtliga nyckeltal. Antal sålda hyresmånader är dessutom det näst bästa resultatet i Samtryggs historia och ökar med 73 procent på årsbasis.

Antalet besökare på hemsidan växte starkt under september månad och ökade med närmare 100 procent på årsbasis. Det är tionde månaden i rad där antalet besökare på hemsidan växer med över 30 procent på årsbasis. Även antalet nyregistrerade bostadssökande försätter att växa och ökade med 54 procent jämfört med motsvarande period föregående år.


[1] Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.

[2] Antal sålda nätter avser antalet kontrakterade nätter för alla kontrakt som har signerats under perioden

[3] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2017: ca 90 MSEK, varav 11,8 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

CAGR för perioden 2013-2017: ca 99 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar