Ny rekordmånad - Samtrygg växer med 93 procent i december

Det är med glädje jag kan presentera ökad försäljning med närmare 100 procent jämfört med motsvarande period föregående år för tredje månaden i rad. Antal sålda nätter uppgår till 826 stycken, vilket är det bästa decemberreslutatet i Samtryggs historia.

Samtryggs månadsrapport December 2018

December 2018 December 2017 November 2018
Antal sålda hyresmånader[1] 826 428 1 019
Antal besökare på hemsidan[2] 38 717 49 144 45 789
Antal nya bostadssökande[3] 1 127 1 214 1 540

VDs kommentar

Det är med glädje jag kan presentera ökad försäljning med närmare 100 procent jämfört med motsvarande period föregående år för tredje månaden i rad. Antal sålda nätter uppgår till 826 stycken, vilket är det bästa decemberreslutatet i Samtryggs historia.

Under december månad arbetade vi även särskilt fokuserat med att optimera kanalmixen i vår marknadsföring. Syftet är att förbättra balansen mellan tillgång och efterfrågan i marknadsplatsen. Optimeringsprocessen genomförs med jämna mellanrum, och leder ofta till en tillfällig nedgång i trafiken eftersom att vi prövar olika kompositioner. Det visar sig i att antal besökare på hemsidan och antal nya bostadssökande minskade under månaden på årsbasis, och vi ser att vi nu hittat en än mer optimerad kanalmix.

Avslutningsvis, planen att lansera Samtryggs nya produktsegment brett under det första kvartalet ligger fast. Vi ser fram emot att delge er aktieägare mer detaljerad information i samband med lanseringstillfället.

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 826, vilket är en ökning med 93 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 19 procent jämfört med föregående månad.

  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 38 717, vilket är en minskning med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 15 procent jämfört med föregående månad.

  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 1 127, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 27 procent jämfört med föregående månad.

[1] Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.

[2] Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare på hemsidan under perioden

[3] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2017: ca 90 MSEK, varav 11,8 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

CAGR för perioden 2013-2017: ca 99 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar