Nytt försäljningsrekord - Samtrygg ökar med 94 procent på årsbasis

Samtrygg slår försäljningsrekord för femte gången i år. Resultatet är närmare en dubblering (94%) jämfört med motsvarande period föregående år.

Augusti är en av de säsongsmässigt starkaste månaderna under året. Den starka försäljningen under månaden är kvitto på att Samtrygg är väl positionerat för att tillvarata och växa med starka marknadsförutsättningar.

augusti 2018 augusti 2017 juli 2018
Antal sålda nätter[1] 37 449 19 358 29 537
Antal sålda hyresmånader[2] 1 248 645 985
Antal besökare på hemsidan[3] 72 556 41124 55 926
Antal nya bostadssökande[4] 2 551 1 894 2 198

Samtrygg introducerar i och med denna månadsrapport ett nytt nyckeltal – ”Antal sålda hyresmånader”.

Från och med nästa månadsrapport kommer “Antal sålda nätter” att helt ersättas med “Antal hyresmånader”, då detta bättre återspeglar den tidsenhet för vilka Samtryggs hyresavtal är bundna till.

VDs kommentar

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 248 vilket är en ökning med 94 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 27 procent jämfört med föregående månad.

  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 72 556, vilket är en ökning med 76 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 30 procent jämfört med föregående månad.

  • Antalet bostadssökande uppgick till 2 551, vilket är en ökning med 35 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 16 procent jämfört med föregående månad.

Samtrygg slår försäljningsrekord för femte gången i år. Resultatet är närmare en dubblering (94%) jämfört med motsvarande period föregående år.

Augusti är en av de säsongsmässigt starkaste månaderna under året. Den starka försäljningen under månaden är kvitto på att Samtrygg är väl positionerat för att tillvarata och växa med starka marknadsförutsättningar.

För nionde månaden i rad ökar även antalet besökare på hemsidan med över 30 procent på årsbasis. Även antalet hyresgäster växer kraftigt och ökade med 35 procent jämfört med motsvarande period föregående år.


[1] Antal sålda nätter avser antalet kontrakterade nätter för alla kontrakt som har signerats under perioden

[2] Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.

[3] Antal sålda nätter avser antalet kontrakterade nätter för alla kontrakt som har signerats under perioden

[4] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2017: ca 90 MSEK, varav 11,8 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

CAGR för perioden 2013-2017: ca 99 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Dokument & länkar