Nytt rekord - bästa försäljningsmånaden i Samtrygg historia

Det är med glädje jag kan presentera att Samtrygg levererar det bästa månatliga försäljningsresultatet i bolagets historia.  April är generellt sett en säsongsmässigt något svagare period, varför det känns extra roligt att lyckas slå rekord under månaden. Tillväxten på årsbasis uppgår till 49 procent och det är fjortonde månaden i rad som tillväxten på årsbasis överstiger 25 procent. Under åtta av dessa månader har tillväxten på årsbasis varit omkring 100 procent.

Samtryggs månadsrapport April 2019

  April 2019 April 2018 Mars 2019
Antal sålda hyresmånader[1] 1 351 907 1 080
Antal besökare på hemsidan[2] 84 354 62 129 76 956
Antal nya bostadssökande[3] 2 121 1 931 2 229

 

VD:s kommentar

Det är med glädje jag kan presentera att Samtrygg levererar det bästa månatliga försäljningsresultatet i bolagets historia. April är generellt sett en säsongsmässigt något svagare period, varför det känns extra roligt att lyckas slå rekord under månaden. Tillväxten på årsbasis uppgår till 49 procent och det är fjortonde månaden i rad som tillväxten på årsbasis överstiger 25 procent. Under åtta av dessa månader har tillväxten på årsbasis varit omkring 100 procent.

Fokus har fortsatt legat på att skapa tillväxt i Samtryggs plattform och det är kul att se att våra marknadsföringsinsatser fortsatt ger god utväxling i försäljningsresultat. Aktiviteten i plattformen har därtill varit på höga nivåer, vilket indikeras av tillväxt på årsbasis i övriga redovisade nyckeltal.

Sammantaget ser jag april månads resultat som ytterligare ett kvitto på Samtryggs förmåga att tillvarata marknadens tillväxtpotential och ser goda förutsättningar att forsätta växa Samtryggs affär.

 

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 351, vilket är en ökning med 49 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 25 procent jämfört med föregående månad.
     
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 84 354, vilket är en ökning med 36 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 10 procent jämfört med föregående månad.
     
  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 2 121, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 5 procent jämfört med föregående månad.

 

[1]  Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.

[2]  Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare på hemsidan under perioden

[3]  Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden.Om Samtrygg


Omsättning 2018: ca 118 MSEK, varav 19 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 120 000 st

CAGR för perioden 2013-2018: ca 91 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera