Samtrygg fortsätter att växa - tredje bästa försäljningsmånaden någonsin

Report this content

Samtrygg fortsätter på den inslagna tillväxtbanan och levererar det tredje bästa försäljningsresultatet i bolagets historia. Antal sålda hyresmånader uppgår till 1 080 stycken, vilket motsvarar en tillväxt på årsbasis med 25 procent.

Samtryggs månadsrapport mars 2019

Mars 2019 Mars 2018 Februari 2018
Antal sålda hyresmånader[1] 1 080 863 1 197
Antal besökare på hemsidan[2] 76 956 63 233 60 085
Antal nya bostadssökande[3] 2 229 1 737 2 257

VD:s kommentar

Samtrygg fortsätter på den inslagna tillväxtbanan och levererar det tredje bästa försäljningsresultatet i bolagets historia. Antal sålda hyresmånader uppgår till 1 080 stycken, vilket motsvarar en tillväxt på årsbasis med 25 procent.

Utöver försäljningstillväxten växer bolaget på flera viktiga nyckeltal under mars månad - såsom antal nya bostadssökande och besökare på hemsidan - och aktiviteten i plattformen är på en fortsatt hög nivå.

Det nya produktsegmentet befinner sig fortfarande i en testfas, men börjar närma sig en lansering. Vi återkommer till er aktieägare med ytterligare information inom kort.

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 080, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 10 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 76 956, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 28 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 2 229, vilket är en ökning med 28 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 1 procent jämfört med föregående månad.

[1] Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.

[2] Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare på hemsidan under perioden

[3] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2018: ca 118 MSEK, varav 19 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 120 000 st

CAGR för perioden 2013-2018: ca 91 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Dokument & länkar