Samtrygg fortsätter att växa, genomför nyemission och förbereder inför notering

Under verksamhetsåret 2015 trefaldigade Samtrygg sin omsättning till drygt 8,9 MSEK i avgiftsintäkter och 55 MSEK inkluderat hyresintäkter. Bolaget har också tagit in en ny meriterad styrelse. De nya styrelseledamöterna är Barbro Engman, Bernt-Olof Gustavsson och Linda Hellqvist. Samtrygg har också för avsikt att notera bolaget på NGM Nordic MTF under första kvartalet 2017 och gör i samband med det en nyemission om 4,9 MSEK.

Samtrygg är en marknadsplats för andrahandsuthyrning som erbjuder ett omfattande trygghetspaket. 2015 var ett starkt tillväxtår för Samtrygg och tillväxten har fortsatt under 2016. Genom sitt trygghetspaket erbjuder Samtrygg garantier, försäkringar och minskar bedrägerier på andrahandshyresmarknaden. I och med att marknadssegmentet är relativt nytt, har stora resurser lagts på marknadsföring vilket bidragit till den kraftiga tillväxten. Samtrygg uppvisar även ett positivt resultat för andra året i rad.

  • “Marknaden har verkligen börjat förstå vår tjänst, vilket är väldigt kul. Med vår modell råder vi bot på många av de problem som tidigare har funnits för både hyresgäster och uthyrare på andrahandsmarknaden.” säger Marcus Lindström, VD på Samtrygg.

Som ett led i Samtryggs utveckling har en ny styrelse tillsattes i syfte att stärka kompetens, erfarenhet och oberoende.

  • “Under min tid som ordförande för Hyresgästföreningen såg jag ständigt hur regelverk inte åtföljdes, människor löpte stora risker och många blev lurade. Samtrygg fyller en viktig funktion i att skapa trygghet på marknaden. ” säger Barbro Engman, ny styrelseordförande för Samtrygg, som utöver ordförandeposten i Hyresgästföreningen även har en bakgrund som riksdagsledamot.

Linda Hellqvist och Bernt-Olof Gustavsson kliver in i styrelsen som ordinarie ledamöter. Linda är Senior Director Global Digital på Oriflame och Bernt-Olof har en bakgrund som VD för Coop Fastigheter under 14 års tid.

För att öka tillväxttakten ytterligare genomför Samtrygg en nyemission om 4,9 MSEK med teckningstid mellan den 29 november till den 21 december 2016. Det utökade kapitalet kommer att fokuseras på produktutveckling och marknadsföring.

Samtrygg har för avsikt att notera bolaget på NGM Nordic MTF under första kvartalet 2017.  Genom att förbättra kapitalanskaffningsförmågan, öka transparensen och bredda ägarbasen blir Samtrygg bättre positionerade för att tillvarata den tillväxtpotential som finns på marknaden idag.

Företagsfakta:

 Omsättning 2015: ca 55 MSEK 2015

 Antal användare: 60 000 st

Ökade omsättning med 200 % från 2014 - 2015

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera