Samtrygg fortsätter att växa kraftigt - ökar omsättningen med 43 procent på årsbasis

Samtrygg fortsätter att växa kraftigt och uppvisar en tillväxt på 43 procent på årsbasis. Under sommarmånaderna letar en hög andel av de bostadssökande bostad inför hösten och likaså har flertalet publicerade objekt tillträdesdag i början på terminen. Detta innebär att det funnits en avvaktande tendens i marknaden under början av månaden, medan andra halvan var försäljningsmässigt starkare. Till exempel var sista veckan i juni den bästa försäljningsveckan i bolagets historia - motsvarande 9 215 sålda nätter.

Juni 2018 Juni 2017 Maj 2018
Antal sålda nätter[1] 23 258 16 268 30 381
Antal besökare på hemsidan[2] 56 221 36 412 59 540
Antal nya bostadssökande [3] 1 703 1 453 1 818

VDs kommentar

  • Antalet sålda nätter uppgick till 23 258 vilket är en ökning med 43 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 23 procent jämfört med föregående månad.

  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 56 221, vilket är en ökning med 54 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 6 procent jämfört med föregående månad.

  • Antalet bostadssökande uppgick till 1 703, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 6 procent jämfört med föregående månad.

Samtrygg fortsätter att växa kraftigt och uppvisar en tillväxt på 43 procent på årsbasis. Under sommarmånaderna letar en hög andel av de bostadssökande bostad inför hösten och likaså har flertalet publicerade objekt tillträdesdag i början på terminen. Detta innebär att det funnits en avvaktande tendens i marknaden under början av månaden, medan andra halvan var försäljningsmässigt starkare. Till exempel var sista veckan i juni den bästa försäljningsveckan i bolagets historia - motsvarande 9 215 sålda nätter.

För åttonde månaden i rad ökar även antalet besökare på hemsidan med över 30 procent på årsbasis. Även antalet hyresgäster fortsätter att växa och ökade med 17 procent jämfört med motsvarande period föregående år.


[1] Antal sålda nätter avser antalet kontrakterade nätter under för alla kontrakt som har signerats under perioden

[2] Antal besökare avser det totala antalet besökare på webbplatsen

[3] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2017: ca 90 MSEK, varav 11,8 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

CAGR för perioden 2013-2017: ca 99 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Dokument & länkar