Samtrygg fortsätter på inslagen väg - levererar nytt försäljningsrekord

Report this content

Samtrygg levererar återigen en rekordmånad med tillväxt och ökar försäljningen med 77 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vi gläder oss åt att kunna fortsätta hösten i samma höga takt och är särskilt glada över att trafiken i plattformen förblir stark med en tillväxtsiffra om 28 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

  september 2019 september 2018 augusti 2019
Antal sålda hyresmånader1 1 756 990 1 713
Antal besökare på hemsidan2 84 725 66 192 95 614
Antal nya bostadssökande3 2 899 2 179 3 032
  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 756 st, vilket är en ökning med 77 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 3 procent jämfört med föregående månad.
     
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 84 725 st, vilket är en ökning med 28 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 11 procent jämfört med föregående månad.
     
  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 2 899 st, vilket är en ökning med 33 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 4 procent jämfört med föregående månad.

1Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.

2Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare på hemsidan under perioden.

3Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17

 

Om Samtrygg
Samtrygg Group AB (publ) (”Samtrygg”) är en ledande plattform för trygg andrahandsuthyrning. Under 2018 omsatte bolaget ca 118 MSEK, varav 19 MSEK i avgiftsintäkter. Sedan starten 2013 har Samtrygg haft en CAGR om 91 procent och sedan början av 2017 handlas bolagets aktie på Nordic MTF. 

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Dokument & länkar