Samtrygg fortsätter växa - nytt månadsrekord i maj

Samtrygg fortsätter ta nya kliv i sin tillväxtresa under maj månad och växer kraftigt på samtliga nyckeltal. Antalet sålda hyresmånader uppgår till 1 427, vilket är nytt månatligt försäljningsrekord och motsvarar en ökning med 41 procent på årsbasis. Det är andra månaden i rad under 2019 som Samtrygg slår rekord.

 

Samtryggs månadsrapport maj 2019

  Maj 2019 Maj 2018 April 2019
Antal sålda hyresmånader[1] 1 427 1 013 1 351
Antal besökare på hemsidan[2] 90 229 59 540 84 354
Antal nya bostadssökande[3] 2 238 1 818 2 121

 

VD:s kommentar

Samtrygg fortsätter ta nya kliv i sin tillväxtresa under maj månad och växer kraftigt på samtliga nyckeltal. Antalet sålda hyresmånader uppgår till 1 427, vilket är nytt månatligt försäljningsrekord och motsvarar en ökning med 41 procent på årsbasis. Det är andra månaden i rad under 2019 som Samtrygg slår rekord.

Även övriga redovisade nyckeltal fortsätter att växa starkt på både års- och månadsbasis, vilket är en indikation på att aktiviteten i marknadsplatsen fortsätter att öka.

Fokus under nästkommande månad kommer fortsatt vara att skala upp verksamheten ytterligare och förbereda inför terminsstarten i augusti, vilket är en av de säsongsmässigt starkaste perioderna under året.

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 427, vilket är en ökning med 41 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 6 procent jämfört med föregående månad.
     
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 90 229, vilket är en ökning med 52 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 7 procent jämfört med föregående månad.
     
  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 2 238, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 6 procent jämfört med föregående månad.

[1]  Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.

[2]  Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare på hemsidan under perioden

[3]  Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden.


 

Om Samtrygg

 

Omsättning 2018: ca 118 MSEK, varav 19 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 120 000 st

CAGR för perioden 2013-2018: ca 91 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera