Samtrygg gör rekordmånad och ökar intäkterna med 46 procent på årsbasis

Report this content

I februari levererar Samtrygg det bästa månatliga försäljningsresultatet i bolagets historia, vilket motsvarar en ökning med 46,1 procent jämfört med motsvarande period under föregående år. Detta trots att februari är generellt sett varit en av de säsongsmässigt svaga månaderna historiskt.

Samtryggs månadsrapport februari 2018

Februari 2018 Februari 2017 Januari 2018
Antal sålda nätter 24036 16448 14708
Antal besökare på hemsidan 61163 43598 74724
Antal nya bostadssökande 1714 1841 1899
  1. Antal sålda nätter avser antalet kontrakterade nätter under för alla kontrakt som har signerats under perioden
  2. Antal besökare avser det totala antalet besökare på webbplatsen
  3. Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden

VDs kommentar

I februari levererar Samtrygg det bästa månatliga försäljningsresultatet i bolagets historia, vilket motsvarar en ökning med 46,1 procent jämfört med motsvarande period under föregående år. Detta trots att februari är generellt sett varit en av de säsongsmässigt svaga månaderna historiskt.

Den starka intäktsutvecklingen förklaras framförallt av att vi arbetat dedikerat med att utveckla vår processer, konverteringsnivåer och förbättra vår marknadskommunikation. Försäljningstillväxten är också ett tydligt kvitto på att det arbete vi gjort under hösten nu ger effekt.

Antal besökare på hemsidan fortsätter att växa kraftigt på årsbasis och ökade för februari månad med 40,3 procent jämfört med motsvarande period under föregående år. Det är fjärde månaden i rad som antalet besökare ökar med över 30 procent på årsbasis.

  • Antalet sålda nätter uppgick till 24 036, vilket är en ökning med 63,4 procent jämfört med föregående månad och en ökning med 46,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Antalet besökare på hemsidan 61 163 uppgick till vilket är en minskning med 18,1 procent jämfört med föregående månad och en ökning med 40,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Antalet bostadssökande uppgick till 1 714, vilket är en minskning med 9,7 procent jämfört med föregående månad och en minskning med 6,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Nykundsbearbetningen har varit framgångsrik och vi ser fortsatt en god återväxt bland tidigare kunder. Tillströmningen till plattformen är fortsatt hög och vi har bättre processer för att kunna bearbeta och påverka våra användare längre genom kundresan. Detta indikeras bl.a. av att vi aldrig haft så många unika inloggningar som under de senaste två månaderna.

Vidare så har de investeringar som gjorts i plattformen under hösten också bidragit till att vi har kunnat skala upp affären utan att utöka personalstyrkan. Att ge hög service är dock en central del i kundupplevelsen och vi är väldigt stolta över våra medarbetare i kundtjänst och försäljning som genomgående får höga betyg av våra kunder. Sammantaget gör kombinationen av det smidiga digitala flödet, personlig service och viktiga trygghetskomponenter att vi fortsatt har ett starkt kunderbjudande.

Vi står väl rustade för att kunna vidmakthålla den goda intäktsutveckling vi har sett i februari månad, och jag ser med tillförsikt på Samtryggs fortsatta utveckling under året.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2016: ca 78 MSEK, varav 10,6MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

Ökade omsättning med ca 40 % verksamhetsåret 2016

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Dokument & länkar