Samtrygg Group (Publ) - Halvårsrapport 2017

Januari - Juni 2017 i korthet

Väsentliga händelser under perioden

Den totala omsättningen uppgick under första halvåret  till 45,7 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 19% procent jämfört med motsvarande period 2016.

Samtryggs marknadschef och vice VD Viktor Nilsson har av styrelsen tillsatts som ny VD för Samtrygg Group AB (publ) och Samtrygg AB med tillträde 1 september 2017. Grundare och tidigare VD Marcus Lindström övergår till affärsutvecklingschef och vice VD. Marcus behåller sin plats i styrelse samt ledningsgrupp och kommer fortsätta vara en central del i bolagets utveckling

Omsättning och resultat Apr-Juni 2017 (Apr-Juni 2016)

 • Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 22 704 (18 160) TSEK.

 • Rörelsens kostnader under andra kvartalet uppgick till 22 723 (18 423) TSEK.

 • Rörelseresultatet (EBIT) under andra kvartalet uppgick till - 19 (-263) TSEK.

 • Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till - 22 (-264) TSEK.

 • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,003 SEK (-0,04)

Omsättning och resultat Jan-Juni 2017 (Jan-Juni 2016)

 • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 45 682 (36 906) TSEK.

 • Rörelsens kostnader under andra kvartalet uppgick till 46 796 (36 852) TSEK.

 • Rörelseresultatet (EBIT) under första halvåret  uppgick till - 1 114 (54) TSEK.

 • Resultatet efter finansiella poster under första halvåret  uppgick till - 1 117 (52) TSEK.

 • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,139 SEK (0,008)

 • Vid rapportperiodens utgång uppgick likvida medel till 8 426 TSEK.

Kontakt

Viktor Nilsson, tillträdande VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17

Marcus Lindström, tillträdande affärsutvecklingschef / frånträdande VD, Samtrygg Group AB (publ)
marcus@samtrygg.se
+46700-90 66 25

Denna information är sådan information som Samtrygg Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017.Om Samtrygg

Omsättning 2016: ca 78 MSEK, varav 10, 6 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: 60 000 st

Ökade omsättning med ca 40 % verksamhetsåret 2016

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)